Pengertian, Unsur Dan Macam – Macam Bentuk Persekutuan Komanditer Secara Lengkap

Diposting pada
Pengertian, Unsur Dan Macam – Macam Bentuk Persekutuan Komanditer Secara Lengkap-. Untuk mengetahui secara jelas mengenai persekutuan komanditer, mari simak ulasan berikut ini!


Pengertian Persekutuan Komanditer 

(Commanditaire Vennootschap atau CV)

 1. Menurut Ridwan Khairandy, CV adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau lebih sekutu komanditer
 2. Menurut Jamal Wiwoho, CV adalah suatu persekutuan di mana satu atau beberapa orang sekutu mempercayakan uang atau barang kepada satu atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan yang bertindak sebagai pimpinan
 3. Menurut Pasal 19 KUHD, CV adalah sebagai persekutuan dengan peminjaman uang (Geldscheiter) atau disebut juga persekutuan komanditer, diadakan antara seorang sekutu atau lebih yang bertanggung jawab secara pribadi dan untuk seluruhnya dengan seorang atau lebih sebagai sekutu yang meminjamkan uang
Persekutuan Komanditer ( Commanditaire Vennootschap atau CV ) diatur dalam Pasal  15, 19 sampai 21 KUH Dagang. Persekutuan Komanditer ( Commanditaire Vennootschap atau CV ) ialah persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. 
Dalam persekutuan komanditer terdapat sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer adalah sekutu yang menyerahkan pemasukkan, selain itu juga ikut mengurusi persekutuan komanditer. Sekutu komplementer ini disebut juga dengan sekutu pengurus. Sedangkan, Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga ke dalam persekutuan, sedangkan sekutu yang bersangkutan tidak turut campur dalam pengurusan persekutuan. Sementara itu, permodalan persekutuan komanditer berasal dari pemasukan yang dimasukkan sekutu komplementer dan sekutu komanditer, baik berupa uang, barang atau tenaga saja, sedangkan harta kekayaan persekutuan komanditer terdiri atas pemasukan yang dimasukkan sekutu persekutuan komanditer ditambah dengan harta kekayaan pribadi sekutu komplementer. 
Dengan demikian, sekutu komanditer tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap persekutuan komanditer. Namun, hanya sekutu komplementerlah yang diserahi tugas untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, sedangkan sekutu komanditer hanya akan bertanggung jawab pribadi secara keseluruhan jika ditugaskan melakukan pengurusan persekutuan komanditer.
Nama sekutu komanditer dilarang untuk nama persekutuan kecuali jika sekutu komanditer itu dulunya sekutu kerja/komplementer yang mengundurkan diri, jika hal itu terjadi yang mengakibatkan kerugian pada pihak ketiga maka harus bertanggung jawab secara pribadi ( Pasal 21 KUH Dagang). Dua macam sekutu dalam CV ini secara bersama menyerahkan pemasukan pada persekutuan guna memperoleh keuntungan bersama dan kerugian juga dipikul bersama secara berimbang dengan pemasukan sekutu masing-masing.


Unsur Persekutuan Komanditer 

(Commanditaire Vennootschap atau CV)

Unsur CV sebagai Perkumpulan :
 1. Kepentingan bersama
 2. Kehendak bersama
 3. Tujuan bersama
 4. Kerja sama
Sebagai Persekutuan Perdata :
 1. Perjanjian timbal balik
 2. Inbreng
 3. Pembagian keuntungan
Sebagai firma :
 1. Menjalankan perusahaan (Pasal 16 KUHD)
 2. Dengan nama bersama atau firma (Pasal 16 KUHD)
 3. Tanggung jawab sekutu (kerja) bersifat pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD)
Unsur kekhususan Persekutuan komanditer :
Persekutuan komanditer merupakan persekutuan firma dengan bentuk khusus. Bentuk khususnya adalah adanya sekutu komanditer (dimana komanditer tidak ada dalam persekutuan firma)


Macam – Macam Persekutuan Komanditer 

(Commanditaire Vennootschap atau CV)

Persekutuan komanditer dibagi menjadi tiga yakni
 • Persekutuan Komanditer Diam – Diam
Persekutuan komanditer yang belum menyatakan dirinya dengan terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer
 • Persekutuan Komanditer Terang – Terangan
Persekutuan komanditer dan telah menyatakan diri sebagai persekutuan komanditer terhadap pihak ketiga
 • Persekutuan Komanditer Dengan Saham
Persekutuan komanditer terang-terangan yang modalnya terdiri dari saham-saham


Perusahaan Persekutuan Berbadan Hukum

Perusahaan persekutuan berbadan hukum adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha swasta, dapat berbentuk perseroan terbatas, koperasi dan yayasan.
Itulah ulasan lengkap mengenai Pengertian, Unsur Dan Macam – Macam Bentuk Persekutuan Komanditer Secara Lengkap-. Semoga apa yang telah diulas diatas dapat bermanfaat bagi pembaca. Sekian dan terima kasih.

Baca Juga :  √ NPWP : Pengertian, Fungsi, Syarat dan Arti Kode Terlengkap

Baca juga artikel terkaitnya disini :